Política de Privacitat

Conforme a la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic(llei 34/2002,d'11 de juliol), i a la vigent Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i el seu Reglament de desenvolupament RD 1720/2007 de 21 de desembre, ALGIPADEL informa els usuaris del seu lloc web www.algipadel.es de la incorporació de les seues dades a fitxers automatitzats (PORTAL WEB) existents en la citada entitat realitzant-se, per part de ALGIPADEL el tractament de les seues dades de caràcter personal que s'expressen en les presents condicions o es deriven d'aquestes, amb les finalitats que més a baix es detallen.

Els fitxers creats estan situats en la seu administrativa de ALGIPADEL en la C/ Mitgera, s/n d'Alginet (46230) *Vcia., sota la supervisió i control d'aquesta, qui es compromet al compliment de la seua obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure de guardar-los i a adoptar les mesures de seguretat d'índole tècnica, organitzativa i administrativa per a protegir la seua confidencialitat i integritat evitant la seua alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat d'acord amb el que s'estableix en la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i en el Reglament de Mesures de Seguretat dels fitxers que continguen dades de caràcter personal, aprovat per Reial decret 1720/2007 de 21 de desembre.

 

Finalitat de la recollida i Tractament automatitzat de les dades de l'usuari

L'usuari autoritza a ALGIPADEL el tractament automatitzat de les dades personals que subministre voluntàriament, a través de formularis i correu electrònic, per a:

  • La gestió de qualsevol sol·licitud d'informació enviada per email.

  • L'enviament d'informació sobre serveis propis de ALGIPADEL, així com la remissió via electrònica d'aquests.

  • L'enviament d'informació sobre qualsevol aspecte empresarial, comercial o social de ALGIPADEL i de les activitats que organitze o participe.

Drets dels usuaris en relació a les seues dades personals

L'Usuari pot exercitar els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, i si escau, per qui ho represente mitjançant sol·licitud escrita i signada dirigida a ALGIPADEL, adreça C/ Mitgera, s/n d'Alginet (46230) Vcia, juntament amb una fotocòpia del DNI o bé a la nostra adreça de correu electrònic.

E-mail: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.