WIFI gratis

Zona Wifi. Accés gratuït per a tots els nostres clients i acompanyants.